Fer-se soci de l’AMPA

Per ser soci de l’AMPA de l’Institut Pla Marcell cal fer l’ingrés de 25€ al Compte Corrent de l’AMPA. La quota és per família per tant cas de tenir més d’un fill/a només cal abonar una sola quota de 25 €. En l’ingrès s’ha de fer constar el nom del/s fill/s. Gràcies per la vostra col·laboració.
Raons per fer-se soci de l’AMPA
  1. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. Es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.
  2. Fer d’interlocutor amb el professorat i l’equip directiu per a tractar temes que afecten i interessen a les famílies.
  3. Recollir les opinions i demandes dels pares i mares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius en general, NO tractar assumptes personals de cada alumne que han de sert tractats directament amb el seu tutors.
  4. L’AMPA organitza activitats, xerrades, extraescolars…
  5. L’AMPA col·labora, econòmicament, en algunes activitats educatives organitzades pel Centre, com ara els esmorzars de les festes populars: Carnestoltes, Sant Jordi, final de curs, intercanvi alemany, …

A més, l’AMPA ha comprat l’equip de so del centre, ordinadors portàtils, material lúdic (raquetes, pilotes, … reparacions de mobiliari, etc…).

 

Leave a Comment