LA COVID-19: PREVENCIÓ I ACTUACIÓ.

Benvolgudes families,

El darrer dimecres 11 de març del 2020, L’ OMS (Organització Mundial de la Salut) oficialment, va considerar la malaltia COVID-19 com una pandèmia, donada la seva simultanietat a diferents països del món.

La inexistència de vacuna i la facilitat amb la qual es transmet suposa que la població amb més risc d’afectació, siguin les persones majors de 65 anys i /o les que pateixen problemes de salut previs al virus (malalties de cor, pulmons diabetis i problemes d’inmunitat) pels quals l’índex de mortalitat s’eleva al 8%, en la població de més de 70 anys, a diferència de la resta de població on l’ afectació és redueix entre el 0,2% i 0,4%, en persones d’entre 10 i 49 anys (segons l’article publicat per Diari de Tarragona del 27 de febrer del 2020).

La transmissió del virus que causa la COVID-19 principalment, es dóna a través de les gotes que s’exalen al parlar, tossir i esternudar.

Les mesures de prevenció per pal.liar el contagi en les relacions interpersonals són clares:

1-Mantenir la distància mínima de seguretat interpersonal: 1-2 metres.

2-Cobrir la boca en cas de tos o esternut i fer-ho preferiblement amb la part interior del colze ja que amb les mans, freqüentment ens toquem ulls, nas i boca que són les mucoses per on s’absorveixen les gotes infectades.

3-Realitzar de manera freqüent i meticulosa la higiene de les mans amb aigua i sabó o sol.lucions alcohòliques (70%).

Altres indicacions a tenir en compte són:

1-Evitar que les persones grans surtin al carrer i que mantinguin contacte amb els nens.

2-Evitar els espais on es concentri multituts de gent.

3-Evitar anar als Caps i hospitals.

En el cas que es presentin símptomes d’infecció: tos seca, problemes resporatoris i febre, caldrà trucar al telèfon d’emergències 112 i emergències mèdiques 061.

Per més informació en relació al COVID-19 el govern central ha habilitat la següent compte de twiter: @SaludPublicaEs.

Tambè trobareu informació la pàgina web de la Generalitat: canalsalut.gencat.cat i a la pàgina web de la OMS.

Gràcies a tots.

Fdo: Grup Ampa.