INFORMACIÓ ECONÒMICA

Benvolgudes families!

Aquesta setmana, està previst que es faci la liquidació dels ingressos obtinguts amb les vendes de la Fira de Nadal.

Els propers dijous dia 5 i divendres dia 6 del corrent, al mateix centre Pla Marcell. Els voluntaris que van participar tant en els tallers de preparació com en la venda al stand, trobaran companys i companyes de l’ Ampa encarregats de fer el pagament prèvia signatura al llistat de control conforme aquest es realitza.

Des de la Direcció del Pla Marcell s’ha enviat un e-mail a les families amb la informació detallada així com l’autorització annexa que haurà de ser signada i presentada per tal de fer efectiu el cobrament.

Per altra banda, tal com es va comunicar en l’ e-mail que es va enviar durant el darrer mes de febrer, en breu, es passarà als números de comptes facilitats, el rebut corresponent a la quota de l’ Ampa d’aquest curs, l’import del qual pujarà a 25,00 euros.

Per més informació, podeu contactar al correu de l’Ampa Pla Marcell: ampa@plamarcell.net

Ens trobem com sempre a l’ Ampa i seguirem en contacte als diferents canals comunicatius.

Gràcies a tots!.

Grup Ampa

…………………………..Continuarà……………………………….